Brugerbetingelser

 

Klarskov møbler ApS. er den primære tjenesteyder på denne hjemmeside. Hjemmesiden kan også indeholde tjenesteydelser udbudt af eksterne samarbejdspartnere, som indestår for overholdelsen af denne Internetpolitik.

Information på denne hjemmeside stilles til rådighed uden nogen form for garanti. Informationer gengivet på denne hjemmeside er kun tænkt som generel information.


Informationerne på hjemmesiden er forsøgt gengivet så præcist og opdateret som muligt, men Klarskov møbler ApS. giver ingen garantier om nøjagtighed, rækkefølge, rettidighed eller fuldstændighed af hjemmesidens indhold og kan uden varsel standse offentliggørelsen af siden på nettet.

Klarskov møbler ApS. fralægger sig ethvert ansvar for og forbindelse til hjemmesider, til hvilke denne hjemmeside er forbundet.

Enhver kommentar/oplysning sendt til Klarskov møbler ApS. om denne hjemmeside bliver Klarskov møbler ApS. ejendom og kan benyttes uden begrænsninger. Modtagne kommentarer vil ikke blive behandlet fortroligt, med mindre andet er angivet specifikt.

Klarskov møbler ApS. er ikke ansvarlig for direkte, tilfældige, betydelige, indirekte eller forbundne skader opstået ved adgang til eller brug af indhold fra denne hjemmeside inklusiv virus, uanset nøjagtigheden eller fuldstændigheden af et sådant indhold.

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med nærværende klausul og som ikke kan løses i mindelighed skal afgøres efter dansk ret.

Der foretages automatisk registrering af IP-adresser og der kan benyttes cookies til at indsamle oplysninger af teknisk karakter samt til statistiske formål for at måle trafikken på sitet. Oplysningerne indsamles af hensyn til systemadministrationen og fortsat optimering af hjemmesiden.

Personoplysninger, som indtastes på hjemmesiden eller i forbindelse med brugen af tilknyttede tjenesteydelser, eller som i øvrigt registreres i forbindelse hermed, behandles af Klarskov møbler ApS. og eventuelle eksterne samarbejdspartnere i overensstemmelse med gældende dansk ret.

Navn, adresse og e-mail vil normalt blive transmitteret ukrypteret, når du sender dem til os, med mindre andet er nævnt.